Latest Posts

163 Views

  • 12 ธันวาคม 61

พิษณุโลกขับเคลื่อนงานลงสู่ชุมชน ใน 3 อำเภอ สร้าง อสม. ช่วยคนให้เลิกบุหรี่

ข้อมูลที่วิเคราะห์โดย ศจย. พบว่า มีชาวจังหวัดพิษณุโลกป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลปีละ 9,581 ครั้ง แต่ละครั้งผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลเฉลี่ยครั้งละ 6 วัน ค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ 10,419 บาท รวมแล้วคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลต่อครั้งเท่ากับ 62,519 บาท

121 Views

  • 14 ธันวาคม 61

สร้าง Gen Z บุรีรัมย์ Strong เลือกไม่สูบบุหรี่

นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสโลแกน “Gen Z Gen Strong เลือกไม่สูบ” อย่างแน่นอน เพราะปัจจุบัน คำว่า Gen Z กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการขับเคลื่อนงานเพื่อลดปริมาณนักสูบหน้าใหม่อย่างที่ไม่ต้องมี คำว่า “บุหรี่” เลยแม้แต่น้อย และสโลแกนนี้ยังทำให้เป็นเครื่องมือชี้วัดที่สำคัญในการกำหนดคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในยุค Gen Z

98 Views

  • 10 ธันวาคม 61

อำเภอคอนสวรรค์ ยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน

การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 พบข้อมูลจังหวัดชัยภูมิมีผู้สูบบุหรี่ 153,045 คน จากจำนวนประชากรผู้ใหญ่ 774,405 คน ทั้งนี้ครึ่งหนึ่งของคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่เลิก จะป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ นั่นหมายถึงคนชัยภูมิประมาณ 7 หมื่นคน จะทยอยป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่

112 Views

  • 7 ธันวาคม 61

รุก เดินสายให้ความรู้ "บุหรี่ไฟฟ้า" ในโรงเรียน

ความพยายามอย่างมากของธุรกิจบุหรี่ข้ามชาติ ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ที่ “ผลิตภัณฑ์ทางเลือก” ของผู้ที่อยากลาขาดจากบุหรี่แบบมวน และยังโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเพราะไร้จากการเผาไหม้

84 Views

  • 28 พฤศจิกายน 61

สถานที่ท่องเทียวเอเซียแปซิฟิก ปลอดบุหรี่

ก้าวสู่ สถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ กองทุนควบคุมยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเวียดนาม (Viet Nam Tobacco Control Fund of the Ministry of Health) และมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) จัดการประชุมเมืองปลอดบุหรี่ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 ประเด็น "สถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่" ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน ณ เมืองฮอยอัน

367 Views

  • 30 พฤศจิกายน 61

สร้าง Gen Z เมืองโอ่ง Strong เลือกไม่สูบ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี และ โรงเรียนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะแกนนำเยาวชน เพื่อปกป้องนักสูบหน้าใหม่ Gen Z Gen Strong ราชบุรี

101 Views

  • 5 ธันวาคม 61

อร่อยแบบสุขภาพดี "ร้านต้องปลอดบุหรี่"

ปฏิวัติข้ามคืน “ร้านอาหารปลอดบุหรี่” เกาะหลีเป๊ะ สตูล ‘Papaya Mom’ ร้านอาหารร้านเดียวบนเกาะหลีเป๊ะที่ปลอดบุหรี่ เจ้าของเผยเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืน ลูกค้าตอบรับดี ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดให้ข้อมูลว่าต้องปลอดบุหรี่หรือไม่ ปล่อยนักท่องเที่ยวสูบบุหรี่อิสระมาหลายปีแล้

173 Views

  • 23 พฤศจิกายน 61

เวทีระดมพลังเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การสร้างนวัตกรรม (Mind Storming)

Mind storming เป็นการมองห้องรปะชุมด้วยสายตาที่่ต่างออกไป การกำหนดบทบาทตนเองที่ต่างออกไป การจัดวางความสัมพันธ์ของตัวเราต่อเวทีประชุมหรือ ใช้รูปแบบการประชุมที่ต่างออกไป ในที่สุดผลลัพธ์จะต่างออกไปเอง 

Latest E-Books