Latest Posts

272 Views

  • 2 กุมภาพันธ์ 62

สร้างกระแส ดีเดย์ 3 กุมภาพันธ์ ใช้บังคับสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าวเปิดตัวประกาศกระทรวง สธ. สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่ ดีเดย์เริ่มมีผลใช้บังคับ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ในประเด็น "ที่ไหนๆ ก็ปลอดบุหรี่" โดยสร้างกระแส ณ ตลาดนัดสวนจตุจักร

861 Views

  • 31 มกราคม 62

"หมอ" เผยควันบุหรี่่ก่อฝุ่น PM2.5 เกินคาด สูงกว่าเครื่องยนต์ดีเซล

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5 ระบุต้นตอ "บุหรี่" มีส่วนสำคัญกว่าที่คิด งานวิจัยพบสูงเกินเครื่องยนต์ดีเซลชวนนักสูบไทยกว่า 10 ล้านคน ร่วมลดมลพิษ ด้วยการลด ละ เลิกสูบบุหรี่"

266 Views

  • 1 กุมภาพันธ์ 62

โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบขานรับ "จัดเขตปลอดบุหรี่ 5 เมตรจากรั้วโรงเรียน" อย่างเป็นรูปธรรม

โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จากเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ขานรับและสนับสนุนกฎหมายควบคุมยาสูบด้วยการจัดเขตปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม "จัดเขตปลอดบุหรี่ 5 เมตรจากรั้วโรงเรียน"

303 Views

  • 5 กุมภาพันธ์ 62

สถาปนิกชวนเลิกบุหรี่ แถมแนะวิธีเลิกให้ฟรี

บุหรี่แม้รัฐบาลจะมีส่วนเป็นผู้ผลิต แต่หน่วยงานของรัฐบาลเองก็รณรงค์ให้ ลด ละ เลิกมาอย่างต่อเนื่อง ผลการรณรงค์เป็นอย่างไร อยู่ที่จำนวนสิงห์อมควันที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

122 Views

  • 25 มกราคม 62

สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนโดยใช้หลักพระพุทธศาสนา "กระบี่เมืองคุณธรรม"

"กระบี่เมืองคุณธรรม" จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์ สร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนโดยใช้หลักพระพุทธศาสนา อบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่โลกกว้าง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ไม่สูบบุหรี่และยาเสพติด

141 Views

  • 23 มกราคม 62

นักวิจัยมะเร็ง : ได้รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับร้านอาหารปลอดบุหรี่ในญี่ปุ่น

นักวิจัยมะเร็งได้เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อช่วยในการค้นหาสถานประกอบการที่ประกาศว่า "ปลอดบุหรี่" เว็บไซต์ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "Quemlin ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาร้านอาหาร คาเฟ่และบาร์ปลอดบุหรี่ได้ ตามประเภทของอาหาร แสดงที่ตั้งและแนะนำว่าเป็นร้านปลอดบุหรี่

123 Views

  • 18 มกราคม 62

จะสร้างจิตสำนึก ไม่สูบบุหรี่ในภัตตาคาร ได้อย่างไร?

เป็นข่าวใหญ่เมื่อปลายปี 2560 กรณีที่มี "การตบหน้าพนักงานที่ไม่ให้แขกสูบบุหรี่ในภัตตาคารในโรงแรม" เราจะช่วยสังคมไทยของเราให้สะอาดปลอดภัย มีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดี ช่วยดูแลผู้คนในสังคมไทยเราให้มีความผาสุขมากกว่านี้กันต่อไปอย่างไร?.....

Latest E-Books