Gen Z Gen Strong : ศรีสะเกษ ก้าวตามรอยพ่อ

  • 5,694 Views
  • 6 ธันวาคม 60

คอลัมน์สารเยาวชน

ศรีสะเกษ เมืองต้นแบบของคนรุ่นใหม่ ที่หันมารณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนใน 4 ประเด็น "ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ Safe Sex " ของ สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 

นึกถึงศรีสะเกษทีไร ผมเชื่อว่าคนในวงการณรงค์ประเด็น "สุขภาพ" อาจหยิบยกและพูดถึงบ่อยๆ กับการเป็นต้นแบบจังหวัดที่ผสานพลังภาคีเครือข่ายได้อย่างเข้มแข็งในการทำงาน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นักการเมือง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาสังคม และสถานศึกษา เรียกได้ว่าการดำเนินงานทุกอย่างของจังหวัดนี้เป็นเป็นไปอย่างมีพลังสูงสุด

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Gen Z ก้าวตามรอยพ่อ คนรุ่นใหม่ "ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ Safe Sex"  โดยในช่วงเช้าฉายภาพยนตร์ The Assassin ภาค 2 ตอน "เพียงลมพัดผ่าน" ณ โรงภาพยนตร์ MVP บิ๊กซีศรีสะเกษ มีนักเรียนและนักศึกษา เข้าชมเต็มโรง พร้อมทั้งการเสวนา "ถอดรหัสภาพยนตร์" กับการพัฒนาเยาวชน ที่สะท้อนปัญหาครอบครัวเชื่อมโยงไปถึงปัญหายาเสพติดที่มักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่่ในช่วงวัยอยากรู้อยากลอง จนเกิดเป็นการเสพติด 

สำหรับภาคบ่าย เป็นกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ "แฟลชม๊อบ" รณรงค์แจกสติ๊กเกอร์สร้างกระแสให้ทราบถึงกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ ในพื้นที่จุดสำคัญ อาทิ สถานีรถไฟ บขส.จังหวัด และห้างสรรพสินค้า ปิดท้ายด้วยมหกรรมแสงสีเสียงที่ยกพลศิลปินดาราจากภาคอีสานมาขึ้นเวที เพื่อสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความบันเทิงในฉบับที่แอบสอดแทรกเนื้อหาที่จะรณรงค์ไปอย่างลงตัว 

เป็นกิจกรรมดี ๆ เหล่านี้ คิดและทำโดยเยาวชนคนไทย ภายใต้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีมากมาย และคงจะเป็นกำลังใจไม่น้อยให้กับ "สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ" ที่มีความคิดดี ทำดี เป็นการทำดีเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 

ข้อมูลโดย พชรพรรษ์ ประจวบลาภ กองบรรณาธิการ smartonline 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560