The Gang Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบบุหรี่

  • 424 Views
  • 12 พฤศจิกายน 61

คอลัมน์ Gen Z เลือกไม่สูบบุหรี่ 

แชร์ไอเดียเจ๋งของเดอะแก๊งค์ Gen Z แกนนำที่ผ่านการอบรม 4 ภาค จำนวนกว่า 125 คน และคุณครูพี่เลี้ยงอีกจำนวน 30 คน เป็นเวทีรวมพลให้บรรดา Gen Z ได้มา แลก ขาย และซื้อไอเดียใหม่ เพื่อนำกลับไปสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ เพิ่มทักษะและปฏิบัติการ การเรียนรู้ในการทำสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ เข้มข้น 2  คืน 3 วัน 

วัตถุประสงค์ เพื่อเติมพลังให้กับเหล่าตัวแทน Gen Z Gen Strong 4 ภาค ที่เคยร่วมจัดทำโครงการและทำกิจกรรมต่างๆ กับมูลนิธิฯ มาตลอด 2 ปี ที่ผานมา  และจะได้เปิดตัว กิจกรรม "Gen Z Academy From Zero to Hero"  

ในวันแรก น้อง ๆ จะได้เติมพลังและแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่และ ศิลปินดารา Gen Z  ที่เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การสูบบุหรี่ของ Gen Z ทั่วโลก และในอาเซียน โดยอาจารย์ ดร. ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ช่วงบ่าย เปิดเวทีให้รุ่นพี่ได้โชว์ของ โชว์ไอเดีย การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ต้นแบบ 8 พื้นที่ด้วยกัน โดยมีจากกลุ่ม Gen Z สโมสรลูกปูดำ จังหวัดกระบี่, Gen Z บ้านเสียว จังหวัดศรีสะเกษ, Gen Z บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน, Gen Z แม่ฮ่องสอน, รุ่นพี่ Gen Z สถาบันยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร, Gen Z เพลงฉ่อย จังหวัดนนทบุรี,  Gen Z Tobacco Free Generation สาธิตมอดินแดง จังหวัดขอนแก่น, Gen Z จากโรงเรียนบุญวัฒนาวิทยาลัย โคราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 2 เป็น Workshop เทคนิกการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใน 4 ห้องเรียน คือ 

ห้องเรียนที่ 1 : Facebook Live แบบมืออาชีพ โดย พี่กิจ นายสุกิจ เจริญมุขยนันท์ พี่เกรียงไกร รัชดามุขยนันท์ และนายพิทยา สิงโต กูรู Facebook Live 

ห้องเรียนที่ 2 : ถ่ายภาพ Post & Share ด้วยมือถือ ให้ชิคๆ ชิวๆ และมีสาระ โดย อาจารย์ประทีปพิพัฒน์ บัวหมิ่นไชย และอาจารย์อภิรดี ตันเจริญวงศ์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ห้องเรียนที่ 3 : Vlog / ถ่ายคลิปวิดีโอ  ให้เจ๋ง โดยอาจารย์พีระนันต์ วัณไวทยจิตร และทีมวิทยากรจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 

ห้องเรียนที่ 4 : Visual Note & แปลงข้อความเป็นภาพ Post & Share แบบมีสไตล์ โดยพี่กร นายปกรณ์ เต็มใจ และพี่หน่อย นายชาติรัฐ เครือหงส์  

วันสุดท้าย เติมกำลังใจจากคุณปู่นักรณรงค์ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ และมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Gen Z ในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

เสียงสะท้อน "น้อง ๆ ต่างชื่นชมและรู้สึกดีใจ ที่ได้มาแลกเปลี่ยน แถมยังได้เทคนิกการผลิตสื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นช่องทางการรับข่าวสารของคนรุ่นใหม่ และการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมที่ไม่น่าเบื่อ สนุก ที่สำคัญน่าสนใจมาก เพราะว่าเราได้ปฏิบัติและนำกลับไปใช้ในงานรณรงค์ได้จริง"

" ดีใจที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆ ทั้ง 4 ภาค ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจริง และอีกทั้งยังได้ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคนิกการเผยแพร่ส่ิงที่เราได้ทำในโรงเรียน ออกสู่สาธารณะให้ได้รับทราบเป็นช่องทางการรณรงค์ที่พวกเราใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว สัญญาว่าจะนำกลับไปใช้ในงานรณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะ"

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561