เวทีระดมพลังเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การสร้างนวัตกรรม (Mind Storming)

  • 261 Views
  • 23 พฤศจิกายน 61

เวทีระดมพลังเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การสร้างนวัตกรรม (Mind Storming)  ใน 4 ภาค เริ่มต้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น และภาคกลางที่ จังหวัดนครปฐม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครู แกนนำจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ แกนนำภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคต่างๆ  เครือข่ายครูส่วนกลาง

ในทางทฤษฎี หากเราต้องการผลลัพธ์ที่ต่างออกไป ต้องเริ่มจากการมองโลกด้วยสายตาที่ต่างจากเดิม แล้วทุกอย่างจะต่างออกไป ต้องเริ่มจากการมองโลกด้วยสายตาที่ต่างจากเดิม แล้วทุกอย่างจะต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็น การมองห้องรปะชุมด้วยสายตาที่่ต่างออกไป การกำหนดบทบาทตนเองที่ต่างออกไป การจัดวางความสัมพันธ์ของตัวเราต่อเวทีประชุมหรือ ใช้รูปแบบการประชุมที่ต่างออกไป ในที่สุดผลลัพธ์จะต่างออกไปเอง 

Mind Storming เป็นรูปแบบการประชุมโดยมีผู้เหนี่ยวนำกระบวนการ (Mentor) โดยนายสัตวแพทย์ปกรณ์ สุวรรณประภา หรือที่รู้จักกันดีในนาม หมอแมน  เวทีนี้เป็นเวทีที่ทุกคนนำประสบการณ์ตรงมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และให้วิเคราะห์และจินตนาการจากภาพหรือข้อคิดต่างๆ เป็นโจทก์ มีการตั้งคำถาม และชี้ให้เห็นว่าในชีวิตมนุษย์ต้องมีตารางในชีวิต ให้โฟกัสจากตนเอง สนใจในเรื่องของตนเองอย่างจริงจัง เพียงแค่เราหยุดอยู่กับตนเอง แล้วเราจะพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน ชีวิตเรามักจะมองเป้าหมายปลายทางโดยลืมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางที่มีอยู่มากมาย ทราบกันดีว่าภาระหน้าที่ บทบาทของครูแต่ละคนมีมากและมีคุณค่า

ผู้เหนี่ยวนำฯ ตั้งคำถามว่า “เหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดของ “ฉัน” ในการทำโครงการฯ/กิจกรรมในการควบคุมบุหรี่ในโรงเรียน คือ? เกิดที่ไหน? ประทับใจ? มีความหมายต่อ “ฉัน” ?

♥ ประทับใจในครั้งที่ครูนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไปทัศนศึกษาที่เขาใหญ่ อากาศบริสุทธิ์ที่นั่นทำให้เด็กรู้สึกถึงคุณค่าของการอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติและได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ครูได้ชวนสนทนาโยงไปถึงอากาศบริสุทธิ์ปราศจากสารพิษในควันบุหรี่ ถ้าเรารักตัวเองอยากได้อากาศบริสุทธิ์ก็ต้องไม่สูบบุหรี่

♥ ประทับใจในการทำโครงการ “วัดพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่” โดยการบูรณาการกับโครงการวัดสีขาว จัดสภาพแวดล้อม ทำป้ายเตือนสติ วัดมีนมกล่องที่ได้รับจากการไปบิณฑบาตนำมาทำโครงการ “นมแลกบุหรี่”

♥ ประทับใจในการที่ครูช่วยผลักดันให้นักเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

♥ ประทับใจในการที่ครูดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม Teen as Teacher ผลิตสื่อและเป็นวิทยากรสอนน้องเรื่องบุหรี่ นักเรียนแกนนำที่จบไปได้กลับมาแสดงความขอบคุณที่ครูได้เปิดโอกาสให้เขาได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ทำให้เขาเห็นคุณค่าในตนเอง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น

ช่วงสุดท้ายผู้เหนี่ยวนำกระบวนการขอให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรม Mind Stroming ในครั้งนี้ พอสรุปได้ดังนี้ ได้เป็นการเติมพลังใจจากการได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายและเพื่อนครูที่ทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ซึ่งมีอุดมการณ์และเป้าหมายเดียวกัน รู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ ทำให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยว สบายใจ มีความสุข มีความหวัง รู้สึกถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้น รอยยิ้ม ความรัก ความจริงใจ ความอบอุ่น ความประทับใจและความสามัคคีจากเพื่อนทุกคนเหมือนเป็นพี่น้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน ได้แง่คิด มุมมอง ความรู้ เทคนิค ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะนำกลับไปเติมเต็ม ปรับใช้ ต่อยอดในงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ของเรา ได้ไอเดียและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้กำลังใจ คลายความกังวล มีความมุ่งมั่นในการเผชิญกับปัญหา ท้อได้แต่ต้องไม่ถอย ไม่ยอมแพ้ มีแรงฮึดที่จะฟันผ่าอุปสรรค ที่ต้องก้าวข้ามผ่าน เดินต่อไปให้ได้เพื่อความยั่งยืนในการทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

ข้อมูลโดย วราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ส่วนกลาง 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561