สร้าง Gen Z เมืองโอ่ง Strong เลือกไม่สูบ

  • 545 Views
  • 30 พฤศจิกายน 61

คอลัมน์ Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมคาเนล อ.เมือง จ.ราชบุรี นัดรวมพล Gen Z เมืองโอ่ง  กับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะแกนนำเยาวชน เพื่อปกป้องนักสูบหน้าใหม่ Gen Z Gen Strong ราชบุรี โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

ได้รับเกียรติและกำลังใจดี ๆ จาก นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่มาร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม และให้กำลังใจพร้อมที่จะสนับสนุน Gen Z ราชบุรีในการจัดกิจกรรมเพื่อทำให้จังหวัดราชบุรี ลดการสูบบุหรี่ และป้องกันนักสุบหน้าใหม่ในจังหวัดอย่างเต็มที่ หากจะมีอะไรที่จะให้ความช่วยเหลือได้ ยินดีอย่างยิ่ง

นางสาวชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่ายผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์ฯ กล่าวว่า การจัดทำโครงการ “Gen Z Gen STRONG : ไม่สูบ” ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้เริ่มสูบ ซึ่งถ้าหากเรารณรงค์และป้องกันเด็กไทยจากการเสพติดบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Z คือ ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 - 2552 หรือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 7-20 ปี ก็จะสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลงได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ช่วยกันสร้างกระแสในเรื่องดังกล่าว

การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะแกนนำเยาวชน ด้วยการให้ข้อมูลความรู้เรื่องสถานการณ์การสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย การบังคับใช้กฎหมายใหม่ พ.ศ.2560 และที่สำคัญคือ การรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ เพราะจากเอกสารลับ ที่ถูกเปิดเผยของบริษัทบุหรี่ คือ "การทำธุรกิจกับเยาวชน เป็นความอยู่รอดของบริษัทเรา เพราะลูกค้ารายใหม่เหล่านี้จะเป็นลูกค้าทดแทนรายเก่าที่ตายไป และจะเป็นลูกค้าชั้นดีต่อไปในอนาคต" 

เพื่อปกป้องนักสูบหน้าใหม่ Gen Z Gen Strong ราชบุรีในครั้งนี้ มีคุณครูและนักเรียนร่วมการอบรม กว่า 100 คน จาก 6 โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี่ ได้แก่ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก , โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ, โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึง ,โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม, โรงเรียนสวนผึ้งงวิทยา อ.สวนผึ้ง และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จังหวัดราชบุรี่ การอบรมจะเน้นพัฒนาสมรรถนะ และพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน GenZ ราชบุรี ให้มีส่วนร่วมในการระดมความคิด เสนอความคิดเห็นในประเด็น Gen Z ราชบุรี จะยั่งยืนอย่างไร เพื่อต่อยอดในการกลับไปสร้างแกนนำ GenZ ราชบุรีให้ปลอดบุหรี่ในชุมชนและโรงเรียนของตัวเอง

นอกจากนี้ยังมี กระบวนการสื่อสารรูปแบบใหม่ Visual note for Youth leaders เพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้งานได้จริงที่โรงเรียน ด้วยตัวเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถขับเคลื่อนการด้านควบคุมยาสูบในจังหวัดราชบุรี โดยแกนนำเยาวชน GenZ เองได้อย่างเป็นรูปธรรม

สนใจร่วมโครงการ “Gen Z Gen STRONG : ไม่สูบ” สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ https://www.facebook.com/genzstrong/

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ smartonline 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561