สถานที่ท่องเทียวเอเซียแปซิฟิก ปลอดบุหรี่

  • 148 Views
  • 28 พฤศจิกายน 61

คอลัมน์  เก็บมาฝาก

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม โดยมีตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 8 ประเทศ ประกอบด้วย จีน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวมถึง ประเทศไทย และผู้แทนจากประเทศจีนและมองโกเลีย รวมกว่า 150 คน

สำหรับประเทศไทย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้คัดเลือกตัวแทนพื้นที่ที่มีการดำเนินงานสถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่อย่างเข้มแข็ง เกิดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นตัวแทนจาก 3 พื้นที่ ได้แก่ น้ำตกร้อนคลองท่อม จ.กระบี่ ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

โดยตัวแทนประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนจากประเทศอื่น ๆ เรียนรู้การดำเนินงานพื้นที่เมืองเก่าของเมืองฮอยอัน (ancient town) ซึ่งมีประวัติศาสตร์ของประเทศมากมาย ป้ายสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ของที่นี่จะใช้สัญลักษณ์ "โคมไฟ" ซึ่งจะแขวนอยู่ตามจุด  ต่าง ๆ ตลอดแนวทางเดินบนถนนเมืองเก่า ประเทศเวียดนามมีนโยบายจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวภายใต้สโลแกน “Beautiful, Clean and No Smoke” สวย สะอาด ปราศจากการสูบบุหรี่

นางสาวกนกพรรณ รัตนวิเวก ผู้สื่อข่าวและผู้ผลิตรายการ สำนักข่าว RNN ราชบุรี ผู้ประสานขับเคลื่อนโครงการ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี กล่าวว่า "ประทับใจและตื่นเต้นในการนำเสนอผลงาน ของการทำพื้นที่มรดกโลกให้ปลอดบุหรี่ และได้เรียนรู้การทำงานในพื้นที่ที่ไม่คิดว่าจะทำให้ปลอดบุหรี่ได้ อย่าง ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว ทำให้มีกำลังใจ และได้เห็นแนวทางที่จะไปพัฒนางานที่เราทำมากขึ้น

นางสาวเอมอร มณีกุล เจ้าหน้าที่นักพัฒนาด้านการท่องเที่ยว อบต.คลองท่อมเหนือ จ.กระบี่ ตัวแทนจากพื้นที่ น้ำตกร้อนคลองท่อม จ.กระบี่ ขอขอบคุณ ท่านนายกสาคร มีแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด และเพื่อนร่วมงานที่รักทุกท่านขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ กับโอกาสที่ได้เข้าร่วมประชุมเมืองท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ และต้องขอขอบคุณมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รวมไปจนถึง SEATCA ที่ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนให้เข้าสู่อาเซียนและขอบคุณทีมจังหวัดกระบี่ ที่รวบรวมข้อมูลและการทำงานจริงจังอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ ที่จังหวัดกระบี่ประสบผลสำเร็จกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ระดับอาเซียนจนเป็นที่ยอมรับ การได้มาร่วมการประชุมได้รับประสบการณ์ดี ๆ  และจะได้นำมาปรับใช้กับแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นต่อไป

นางสาวเขมวันต์ เหมราช นักจัดรายการวิทยุ ผู้ประกาศข่าว (บุคคลภายนอก) NBT ภูเก็ต ผู้ขับเคลื่อนโครงการถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต หลังการเข้าร่วมประชุม เกิดแนวคิดจะกลับไปต่อยอดพื้นที่ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ โดยมีแนวทางที่จะเพิ่มสัญลักษณ์ No Smoke ผ่านผ้ากันเปื้อนมอบให้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด เป็นสัญลักษณ์ร่วมกับป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่มีติดตลอดทางเดินของหลาดใหญ่ภูเก็ตต่อไป

ทั้งนี้ ในครั้งต่อไปการประชุมเมืองปลอดบุหรี่ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 มีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา และประเทศไทยคงจะมีพื้นที่ปลอดบุหรี่ ที่ดำเนินงานทั้งด้านผลักดันนโยบายและสื่อสารรณรงค์ได้อย่างโดดเด่น และได้รับโอกาสดี ๆ ในการไปแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

ข้อมูลโดย อุรพี จุลิมาศาสตร์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561