คำพูดจากปากคนขายบุหรี่ไฟฟ้า

  • 652 Views
  • 17 ธันวาคม 61

คอลัมน์ เฝ้าระวังอุตสหกรรมยาสูบ

ซีอีโอของบริษัทบุหรี่ ฟิลลิป มอร์ริส นาย Andre Calantzopoulos ออกข่าว Youth and Nicotine : Tobacco Companies Must Do Their Part ซึ่งวรรคแรกของข่าวที่ออกแปลเป็นภาษาไทยได้ดังนี้

“เราต้องเน้นย้ำว่า เยาวชนต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีนิโคติน : ยุติ. นิโคตินเสพติด และไม่ใช่ว่าไม่มีอันตราย โดยเฉพาะอันตรายต่อวัยรุ่น ผมเป็นซีอีโอของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนลและเป็นพ่อคน ผมมีความชัดเจนกับลูกๆ ผม อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีนิโคติน”

อ่านตอนแรก น่าประทับใจมาก ที่ ซีอีโอคนนี้พูดชัดว่า “นิโคตินเสพติดและเป็นอันตราย โดยเฉพาะต่อวัยรุ่น” และที่น่าสนใจที่สุดคือ ประโยคที่ว่า “ผมเป็นพ่อแม่คน ผมมีความชัดเจนกับลูกๆ ผม อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีนิโคติน” แต่วรรคต่อๆ มา ของข่าวนั้น กลับประชาสัมพันธ์ถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบตัวใหม่ ที่ใช้ความร้อนจากแบตเตอร์รี่ ทำให้เกิดความร้อนกับใบยาที่เตรียมไว้ เกิดไอระเหยที่มีนิโคตินให้คนสูบ พูดอีกนัยหนึ่ง ก็คือ “บุหรี่ไฟฟ้า” ตัวใหม่นั่นเอง

โดยพยายามบอกว่า เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าชนิดใหม่นี้ แต่ในความเป็นจริง มันเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะทำให้การใช้บุหรี่ไฟฟ้า จำกัดอยู่เฉพาะในผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่อยู่แล้ว การสำรวจล่าสุดในอเมริกา พบว่า จำนวนเด็กนักเรียนระดับมัธยมที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีถึง 3 ล้านคน ทั้งที่เด็กนักเรียนเหล่านี้ ไม่เคยสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อน เด็กนักเรียนเหล่านี้จึงเป็น “ลูกค้าหน้าใหม่ ของสารเสพติดนิโคติน” ที่พ่อค้าไม่ต้องการให้ลูกเขาเองสูบ

ที่สำคัญ อัตราการสูบบุหรี่แบบธรรมดาของเด็กนักเรียนอเมริกา ที่เคยลดลงมาโดยตลอด ปีนี้เป็นปีแรกที่กลับเพิ่มขึ้น แสดงถึงความสัมพันธ์ของเด็กนักเรียนที่สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น กับการที่เด็กนักเรียนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ปัญหาใหญ่ที่สุดของบุหรี่ไฟฟ้าจึงอยู่ที่ ทำให้เด็กวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่ เข้ามาติดสารเสพติดนิโคติน และมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดา

ข้อมูลโดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิฯ 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561