รวมพลคนพันธ์ุสื่อ ร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่

  • 271 Views
  • 28 ธันวาคม 61

คอลัมน์ ศูนย์ข่าวปลอดควัน

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้กล่าวถึง สถานการณ์การควบคุมยาสูบในปัจจุบัน ว่า มีการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นภาระของครอบครัว ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น มีการสูบบุหรี่มากที่สุด คือภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคกลาง ส่วนภาคเหนือมีการสูบที่ลดลงมากที่สุด อยากให้การมีส่วนร่วมของภาคส่วน ของรัฐในการรณรงค์ให้มากขึ้น ศ.นพ.ประกิต ยังกล่าวอีกว่า อุปสรรคในการรณรงค์มีทั้งภาคธุรกิจเข้ามาแทรกแซง การเมืองก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ส่วนผู้ป่วยมีสถิติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่แนวโน้มเรื่องการตลาดยาสูบลดน้อย บุหรี่ไฟฟ้าจะแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากหนึ่งในสามจะมีธุรกิจซับซ้อน มีเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อปีที่แล้ว 3 ล้านคน ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 1.5 ล้านคน ไม่ได้ลดลงเลย  ยังไม่มีคำตอบว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐาน เป็นคำตอบที่ยาก แต่พวกเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์ให้กับเยาวชน ศ.นพ.ประกิต กล่าวในตอนท้าย

"ขอขอบคุณ คุณหมอประกิต วาทีสาธกกิจ/อจ.ทุกท่าน/.พี่ ๆ น้อง ๆ ทีมงานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทุกๆคน ที่จัดงานให้เราทั้ง 4 ภาค มาเจอกัน มีความรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน..หัวใจเดียวกัน..ขับเคลื่อนเรื่องบุหรี่และสานสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น..ขอบคุณมากนะคะ.."

"ขอบคุณมูลนิธิฯ พี่ ๆ น้อง ๆ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และผู้ร่วมอุดมการณ์ทุกท่าน มีความสุขทุกครั้ง เติมพลังบวกทุกที มีความรู้เพิ่ม ขอบคุณจากใจครับ"

"ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ประกิต และ เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มอบโอกาส ประสบการณ์ และที่สำคัญ มิตรภาพของพี่น้องร่วมอุดมการณ์ปลอดควันทุกคน ทริปนี้ ซาบซึ้ง ประทับใจ และมีความสุขตลอด 3 คืน 4 วัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรภาพความรัก ความผูกพันแบบนี้จะมีให้กันตลอดไปนะคะ ด้วยรัก"

ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมปลอดบุหรี่กันมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงต้องขับเคลื่อนกันต่อไป เนื่องจากบริษัทบุหรี่ก็พยายามล่าลูกค้าใหม่ๆ แทนลูกค้าเก่าที่สูญเสียไป ดังนั้น สื่อมวลชนเป็นกำลังและพลังสำคัญที่จะช่วยกันปลุกกระแสและปกป้องลูกหลานเยาวชนไทยและสังคมไทยให้ปลอดบุหรี่ต่อไป...... 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 28 ธันวาคม 2561