"มาฆบูชา ชวนเลิกบุหรี่ เป็นพุทธบูชา"

  • 253 Views
  • 19 กุมภาพันธ์ 62

คอลัมน์จับกระแส 

โอวาทและแง่คิดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เนื่องใน "วันมาฆบูชา" ที่น่าสนใจ

พระปัญญานันทมุนี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ได้แสดงธรรมไว้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

"วันนี้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ได้พยายามเมตตาคน หาทางนั่นหาทางนี่ให้คนเลิกบุหรี่ แต่คนที่จิตวิญญาณตาย มันฆ่าตัวเองมันก็ยังไม่กลัว สูบบุหรี่นี่อาตมาก็เคยสูบ เพราะวัยรุ่นนี่มันเป็นวัยที่คบเพื่อนมากกว่าคบสิ่งดีงาม" พัฒนาขึ้นมาถึงจุดหนึ่ง บอกว่าไม่ติดแต่ไม่เคยหยุดบุหรี่ วันละซองสองซอง ไม่ติด ไม่ติด นานเข้า ได้พบว่า เราซื้อบุหรี่ซอง 6 บาท เสร็จแล้วยังต้องกินข้าว 2 จาน ก็อีก 6 บาท ทำไม เราต้องมาเหนื่อยหาเงินอีก 6 บาท เพื่อซื้อบุหรี่ หาเงินกินข้าวก็พอแล้ว

เริ่มได้สติ วันหนึ่งได้ตัดสินใจหยุดสูบ ได้คำเตือน คำกลอน หลายเรื่อง มีบทหนึ่งที่น่าสนใจและจำได้ คือ หมอและครู รู้ดี บุหรี่เหล้า นำโรคเข้า ร่างกาย ตายผ่อนส่ง เหตุไฉน ไยลืม ดื่มสูบลง หรือว่าปลง แล้วทุกอย่าง ตายช่างมัน คุณหมอได้ส่งกระแสจิตที่รักเพื่อนมนุษย์ถ้วนหน้า ขอเพียงเพี่อนมนุษย์อีก 10 ล้านคน ที่สูบบุหรี่แล้วยังขยายผลสู่ลูก ภรรยา

ในเทศกาลมาฆบูชา ขอให้เลื่อนด้วยการเอาบุหรี่ใส่พาน เอาไฟแช็คใส่พาน แล้วบอกขอให้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอให้เทศกาลมาฆบูชา จงเป็นเทศกาลถ่ายทอดลงไปสู่ชีวิตของท่าน ให้ภรรยายกมือไหว้ว่า พี่ ตั้งแต่แต่งงานมา พี่ยังไม่เคยให้รางวัลใดที่ดีเท่ากับสิ่งนี้ (เลิกบุหรี่) ให้ลูกเข้าไปโอบกอดพ่อ พ่อครับ พ่ออยู่ให้ผมได้สำเร็จ พ่อจงไว้ชีวิตเพื่อเห็นอนาคตของผม ถ้าโยมทำได้ ทุกคนทำได้ หรือแม้บางทีโยมผู้หญิงที่อาจหลงเพลินไป ก็กลับมาเป็นแม่เสียเถิด อย่าเป็นนักสูบ นักเสพเลย เป็นคนที่เรียกว่าขี้มันไม่น่ารัก ถ้าเราเป็นขี้ยาก็จะไม่เป็นแม่สมบูรณ์ ไม่เป็นพ่อสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นลูกสมบูรณ์ ทำไมเขาถึงเรียกขี้ยา เพราะเข้าไปในห้องส้วม ขี้ไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วย เขาเลยเรียกว่าขี้ยา ขอให้ทุกคนจงฆ่าบุหรี่อย่าฆ่าตัว ฆ่าบุหรี่อย่าฆ่าลูก ฆ่าบุหรี่อย่าฆ่าเมีย ฆ่าบุหรี่อย่าฆ่าพ่อแม่ ขอทุกคนจงเป็นนักฆ่าที่คนอื่นยกมือไหว้ เจริญพร.....

พระพยอม กลฺยาโณ วัดสวนแก้ว

ในวันสำคัญวันมาฆบูชา ก็ถือเป็นวันที่พระสาวกมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เป็นพระอรหันต์ที่ไม่คาบบุหรี่แน่นอน เพราะฉะนั้น พวกเราลองมาระลึกดู ว่าเราควรจะทำอะไรให้ชีวิตเรา โดยเฉพาะในครอบครัว ถ้าพ่อแม่ยังเลิกไม่ได้ สมมุตพ่อเลิกไม่ได้ อย่าสูบในบ้านให้ลูกเห็นได้ไหม อย่าทิ้งร่องรอย หรือผลร้ายไปกระทบต่อ ปอดของลูก ถ้าเลิกได้ ก็ขออนุโมทนาสาธุ แต่ถ้าเลิกไม่ได้ ก็ไม่ควรจะทำร้ายคนในครอบครัวของตัวเอง ด้วยการให้ควันบุหรี่ ไปกระทบกระเทือนต่อร่างกายสุขภาพของลูก ๆ หลาน ๆ อย่าฆ่าลูกหลานด้วยควันบุหรี่ของตนเอง ที่เป็นผู้ก่อขึ้น สูบขึ้น จุดขึ้น ทำจิตทำใจ ว่าเราจะไม่เอาตรงนี้มาเป็นที่พึ่ง เพราะพึ่งเขาแล้ว ยาเป็นล้านเม็ด เหล้าเป็นล้าน ๆ ขวด บุหรี่ไม่รู้กี่สิบกี่พันล้านมวน ถ้าเอามาต่อ ๆ กัน เอามากอง น่าจะเป็นหลายตัน สิ่งเหล่านี้อย่าเอามาเป็นที่พึ่งเลย เพราะไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษม พระรัตนตรัยต่างหากที่เป็นที่พึ่ง

ช่วยกันรณรงค์ ทำโลกให้น่าอยู่ แล้วเราจะได้อยู่ในโลกที่น่าอยู่ อยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุข สุขภาพอนามัยดี ขอบิณฑบาตให้ ร่วมด้วยช่วยกันกับมูลนิธิฯ วิธีเลิกไม่ยาก แค่อ้าปาก มันก็ร่วงแล้ว ไปงับมันแน่น เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย วิธีเลิกไม่ต้องไปหาใคร แค่จุดก็อ้าปากทิ้ง บ้วนทิ้ง มันก็หลุดจากวิถีชีวิตเราแล้ว เราไปถนอมกัน จุดไม่ติดก็ป้องจุดให้ติด จะไปเก็บหายนะไว้ทำลายชีวิตตัวเองทำไม ควรจะอ้าปากสลัดทิ้งมันเสียเลย ขอให้สมบูรณ์พูนสุข.....

ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562