ไม่ควรถวายบุหรี่แด่พระสงฆ์

  • 125 Views
  • 27 กุมภาพันธ์ 62

คอลัมน์จับกระแส

24 กุมภาพันธ์ 2562 ชมรมสื่อมวลชนสีขาว โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ถวายตาลปัตรแด่วัดสุปัฎนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยตาลปัตรนี้ออกแบบพิเศษเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ชี้โทษและภัยของบุหรี่ เป็นเครื่องเตือนสติให้กับญาติโยม พุทธศาสนิกชน ตระหนักถึงอันตรายและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ พร้อมมอบป้ายและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์วัดปลอดบุหรี่ เพื่อแสดงสัญลักษณ์และเจตนารมณ์ วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 

โดยมีพระเดชพระคุณท่าน พระครูวิบูลธรรมาภรณ์ ชาคโร เจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบและดำเนินการให้ลูกวัดทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์ทันที ทั้งนี้ ทางวัดเองได้มีการรณรงค์ "ไม่ควรถวายบุหรี่แด่พระสงฆ์" อยู่เดิมแล้วด้วย 

วัดสุปัฎนารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดธรรมยุตินิกายแห่งแรกของภาคอิสาน สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล แม่น้ำสายหลักไหลผ่านกลางเมืองอุบล พระศักดิ์สิทธิืประจำวัดคือ พระพุทธสัพพัญญเจ้า และพระแก้วขาวหยดน้ำค้าง (พระพุทธรูปหนึ่งในนพรัตน์หรือแก้วเก้าประการ) พระอุโบสถมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์และที่ท่าน้ำยังได้สร้างจุดปล่อยปลา ให้อาหารปลา และตั้งเป็นเขตอภัยทานเป็นวัดที่ชาวพุทธศาสนิกชนศรัทธามาทำบุญในโอกาสต่างๆ เป็นอย่างมาก 

ข้อมูลโดย ดีเจตุ้ย ปิยะวรรษ เกษเสนา

ประธานชมรมสื่อมวลชนสีขาว จ.อุบลราชธานี

วันที่ 27 มีนาคม 2562