All Posts

255 Views

 • 4 มกราคม 62

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมยาสูบ จ.อุดร

โดย สสจ.อุดรธานี และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

328 Views

 • 26 ธันวาคม 61

CHANGE 4 HEALTH “ก ข ค ง เปลี่ยนก่อนป่วย”

"บุหรี่" คือ สาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆ ในกลุ่มโรคเรื้อรัง(NCDs) ที่เกิดจากพฤติกรรมของคนซึ่งรักษาไม่หายขาดมา “เปลี่ยนก่อนป่วย” (CHANGE 4 HEALTH) กับเคล็ดลับในการเปลี่ยนแปลงตนเองและเทคนิคการเลิกสูบบุหรี่ของหมอสุทัศน์และหมอสุริยเดว 2 กูรูชื่อดัง ในการควบคุมการบริโภคยาสูบของเมืองไทย

182 Views

 • 21 ธันวาคม 61

บทบาทเชิงรุกองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

ณ โรงแรมเบสเวสเทริ์น ถ.แจ้งวัฒนะ ได้มีการประชุมระดมความคิดบทบาทเชิงรุกขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อคนรุ่นใหม่ (อปท.) ในพื้นที่ภาคกลาง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 44 คน จาก 28 อปท. 13 จังหวัด  

249 Views

 • 19 ธันวาคม 61

คผยจ. 7 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนงานเพื่อจังหวัดปลอดบุหรี่

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด 7 จังหวัดนำร่อง ในการดำเนินงานตามเป้าหมายนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ

559 Views

 • 17 ธันวาคม 61

คำพูดจากปากคนขายบุหรี่ไฟฟ้า

“เราต้องเน้นย้ำว่า เยาวชนต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีนิโคติน : ยุติ. นิโคตินเสพติด และไม่ใช่ว่าไม่มีอันตราย โดยเฉพาะอันตรายต่อวัยรุ่น ผมเป็นซีอีโอของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนลและเป็นพ่อคน ผมมีความชัดเจนกับลูกๆ ผม อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีนิโคติน” คำพูดจากปากคำของ ซีอีโอบริษัทบุหรี่ ฟิลลิป มอร์ริส

443 Views

 • 12 ธันวาคม 61

พิษณุโลกขับเคลื่อนงานลงสู่ชุมชน ใน 3 อำเภอ สร้าง อสม. ช่วยคนให้เลิกบุหรี่

ข้อมูลที่วิเคราะห์โดย ศจย. พบว่า มีชาวจังหวัดพิษณุโลกป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลปีละ 9,581 ครั้ง แต่ละครั้งผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลเฉลี่ยครั้งละ 6 วัน ค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ 10,419 บาท รวมแล้วคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลต่อครั้งเท่ากับ 62,519 บาท

323 Views

 • 14 ธันวาคม 61

สร้าง Gen Z บุรีรัมย์ Strong เลือกไม่สูบบุหรี่

นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสโลแกน “Gen Z Gen Strong เลือกไม่สูบ” อย่างแน่นอน เพราะปัจจุบัน คำว่า Gen Z กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการขับเคลื่อนงานเพื่อลดปริมาณนักสูบหน้าใหม่อย่างที่ไม่ต้องมี คำว่า “บุหรี่” เลยแม้แต่น้อย และสโลแกนนี้ยังทำให้เป็นเครื่องมือชี้วัดที่สำคัญในการกำหนดคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในยุค Gen Z

171 Views

 • 10 ธันวาคม 61

อำเภอคอนสวรรค์ ยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน

การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 พบข้อมูลจังหวัดชัยภูมิมีผู้สูบบุหรี่ 153,045 คน จากจำนวนประชากรผู้ใหญ่ 774,405 คน ทั้งนี้ครึ่งหนึ่งของคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่เลิก จะป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ นั่นหมายถึงคนชัยภูมิประมาณ 7 หมื่นคน จะทยอยป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่

192 Views

 • 7 ธันวาคม 61

รุก เดินสายให้ความรู้ "บุหรี่ไฟฟ้า" ในโรงเรียน

ความพยายามอย่างมากของธุรกิจบุหรี่ข้ามชาติ ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ที่ “ผลิตภัณฑ์ทางเลือก” ของผู้ที่อยากลาขาดจากบุหรี่แบบมวน และยังโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเพราะไร้จากการเผาไหม้

149 Views

 • 28 พฤศจิกายน 61

สถานที่ท่องเทียวเอเซียแปซิฟิก ปลอดบุหรี่

ก้าวสู่ สถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ กองทุนควบคุมยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเวียดนาม (Viet Nam Tobacco Control Fund of the Ministry of Health) และมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) จัดการประชุมเมืองปลอดบุหรี่ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 ประเด็น "สถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่" ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน ณ เมืองฮอยอัน

546 Views

 • 30 พฤศจิกายน 61

สร้าง Gen Z เมืองโอ่ง Strong เลือกไม่สูบ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี และ โรงเรียนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะแกนนำเยาวชน เพื่อปกป้องนักสูบหน้าใหม่ Gen Z Gen Strong ราชบุรี

163 Views

 • 5 ธันวาคม 61

อร่อยแบบสุขภาพดี "ร้านต้องปลอดบุหรี่"

ปฏิวัติข้ามคืน “ร้านอาหารปลอดบุหรี่” เกาะหลีเป๊ะ สตูล ‘Papaya Mom’ ร้านอาหารร้านเดียวบนเกาะหลีเป๊ะที่ปลอดบุหรี่ เจ้าของเผยเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืน ลูกค้าตอบรับดี ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดให้ข้อมูลว่าต้องปลอดบุหรี่หรือไม่ ปล่อยนักท่องเที่ยวสูบบุหรี่อิสระมาหลายปีแล้