All Posts

261 Views

 • 23 พฤศจิกายน 61

เวทีระดมพลังเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การสร้างนวัตกรรม (Mind Storming)

Mind storming เป็นการมองห้องรปะชุมด้วยสายตาที่่ต่างออกไป การกำหนดบทบาทตนเองที่ต่างออกไป การจัดวางความสัมพันธ์ของตัวเราต่อเวทีประชุมหรือ ใช้รูปแบบการประชุมที่ต่างออกไป ในที่สุดผลลัพธ์จะต่างออกไปเอง 

636 Views

 • 20 พฤศจิกายน 61

“วันรณรงค์โรคถุงลมโป่งพองโลก 2018” (World Chronic Obstructive Pulmonary Disease : COPD)

โรคถุงลมโป่งพอง (COPD) เป็นปัญหาสาธารณสุขของประชากรโลก ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองเสียชีวิตนาทีละ 6 คน จึงทำให้โรคถุงลมโป่งพองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกเป็นอันดับ 4 รองจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเส้นเลือดในสมอง องค์การอนามัยโลก และองค์การโรคถุงลมโป่งพองแห่งโลก จึงได้ร่วมกันกำหนดให้มีวันรณรงค์โรคถุงลมโป่งพองโลก (World COPD) ขึ้น โดยกำหนดให้วันพุธในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกายน

559 Views

 • 19 พฤศจิกายน 61

อปท. พื้นที่ภาคอีสาน กับบทบาทเชิงรุกเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) จัดสัมมนาบทบาทเชิงรุกของ อปท.พื้นที่ภาคอีสาน เพื่อเด็กรุ่นใหม่ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลฯ จ.ขอนแก่น

161 Views

 • 14 พฤศจิกายน 61

สธ.ผ่านกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

สธ. ผ่านกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นประเทศแรกของเอเชีย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เตรียมประกาศใช้อนุบัญญัติ “ซองบุหรี่แบบเรียบ” ตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นประเทศแรกของเอเชีย และเป็นประเทศที่ 11 ของโลก

424 Views

 • 12 พฤศจิกายน 61

The Gang Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบบุหรี่

ได้เวลานัด เดอะแกงค์ Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบบุหรี่ ได้รวมตัวกัน แลก ขาย และซื้อไอเดียเจ๋งๆ สร้างสรรค์ผลงานรณรงค์ เพื่อ Gen Z และสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถ.วิภาวดีรังสิต 9-11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

711 Views

 • 6 พฤศจิกายน 61

สธ.ประกาศ 3 ฉบับ ลงประกาศราชกิจจาแล้ว

ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ "สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ คำและข้อความต้องห้ามบนซองบุหรี่" ลงประกาศราชกิจจาแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

558 Views

 • 9 พฤศจิกายน 61

We are Tobacco Control LEADERSHIP : ผู้นำในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

เวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนผู้นำในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดขึ้น ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ได้รวมนักรณรงค์ผ่านการอบรมผู้นำควบคุมการบริโภคยาสูบ และขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวนกว่า 100 คนทั่วประเทศ

338 Views

 • 5 พฤศจิกายน 61

"พัชรพิทยาคม" มุ่งมั่นมาตรการขจัดบุหรี่ในโรงเรียน

โรงเรียนพัชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนโยบายเกี่ยวกับ "โรงเรียนปลอดบุหรี่และเหล้า ตั้งแต่ปี 2558 ประกาศให้คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนได้รับทราบนโยบาย

185 Views

 • 31 ตุลาคม 61

อปท. ร่วมใจ สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

เวทีระดมความคิดองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ พื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด 84 คน ร่วมระดมความคิดเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

194 Views

 • 26 ตุลาคม 61

"ชุมชนขามใหญ่" ร่วมใจแสดงเจตนารมย์ ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่

ชมรมสื่อมวลชนสีขาวโดยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลงพื้นที่ติดตาม การรณรงค์ชุมชนร่วมใจ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

203 Views

 • 2 พฤศจิกายน 61

ปักกิ่ง เดินหน้าปราบควัน ตัดคะแนน "เครดิตสังคม" หากสูบไม่เลือกที่

สื่อจีนรายงาน กรมการสาธารณสุขประจำกรุงปักกิ่ง เตรียมหักคะแนนความน่าเชื่อถือทางสังคมกับผู้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เพื่อจำกัดสถานที่สูบบุหรี่

190 Views

 • 29 ตุลาคม 61

วิ่งตามกระแส ตีแผ่โทษภัยบุหรี่

บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart) เป็นคำขวัญ วันงดสูบบุหรี่โลก ปีนี้ เทรนที่กำลังฮอตฮิต เป็นกระแสในยุคนี้ คงไม่พ้น “งานวิ่ง , เดิน – วิ่งเพื่อการกุศล” ที่มักจะจัดโดย หน่วยงาน องค์กร หรือชมรม ต่างๆ ที่สนับสนุนให้คนไทย หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น สถานีวิทยุกองทัพบกที่ 3 ได้ตระหนักถึงเรื่องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรื